Monday, November 30, 2015

Đạ dạng sinh học KBTB đảo Cồn Cỏ (Bãi 300)

        Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý hiệu quả Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ ngày một nâng cao. Ban quản lý Khu BTB Cồn Cỏ đã tổ chức các lớp tập huấn tại các xã ven biển để tuyên truyền và nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho bà con ngư dân về Bảo tồn biển và Bảo vệ đa dạng sinh học.

Tuesday, November 24, 2015

Đa dạng sinh học KBTB đảo Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị

Đa dạng sinh học KBTB đảo Cồn Cỏ (Bãi Tranh)

Đa dạng sinh KBTB đảo Cồn Cỏ (Bến Nghè)

Đạ dạng sinh học KBTB đảo Cồn Cỏ (Bãi 300)

Đa dạng sinh học KBTB đảo Cồn Cỏ (Bãi 70)

Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ sau một năm nhìn lại (Phóng sự)

Bài đăng phổ biến