Monday, February 20, 2012

Giới ThiệuKhu BTB đảo Cồn Cỏ


* Khu bảo tồn biển là gì?

Khu bảo tồn biển(KBTB) là một vùng biển được thiết lập nhằm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhên và cho những mục đích khác không gây tác động xấu đến môi trường.


Để bảo vệ tài nguyên biển, một số hoạt động trong KBTB sẽ bị hạn chế, còn các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và du lịch sẽ được khuyến khích.


* Cơ chế quản lý khu bảo tồn biển


Khu BTB đảo Cồn Cỏ được thành lập theo Quyết định 2090/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị là Khu bảo tồn loài, sinh vật cảnh gồm: Hệ sinh thái rạn san hô và các loài động thực vật quí hiếm với tổng diện tích khu bảo tồn là 4.532 ha bao gồm 3 phân khu chức năng(Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu phát triển), 1 vùng phát triển cộng đồng và vành đai khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển đang được triển khai nhằm bảo vệ đa dạng sinh học có tầm quốc gia và khu vực và dang bị đe dọa. Khu BTB sẽ được phân vùng cho những mục đích sử dụng khác nhau, trong đó "vùng lõi" là vùng bảo vệ nghiêm ngặt đa dạng sinh học và tài nguyên biển.

Ban quản lý KBTB sẽ phối hợp với cộng đồng địa phương trong KBTB và cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh để quản lý KBTB. Các trung tâm thông tin và giáo dục sẽ được hình thành để tuyên truyền về KBTB. Các trạm giám sát sẽ được đặt tại các điểm trọng yếu nhằm kiểm tra và giám sát các hoạt động trong khu BTB.


* Lợi ích của KBTB

- Bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học điển hình.


- Gữi gìn môi trường lành mạnh tạo cơ sở cho việc phát triển DLBV.


- Tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.


- Bảo vệ hệ sinh thái, các bãi đẻ nhằm duy trì và phát triển nguồn lợi sinh vật biển.


- Tạo điều kiện phát triển nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và giải trí.


- Phục hồi những vùng có hệ sinh thái biển bị suy thoái.


* Các hoạt động được phép trong khu bảo tồn biển


- Bơi lội, lặn có khí tài, ống thở


- Quan sát quay phim chụp ảnh dưới nước


- Các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo


- Thưởng thức cảnh đẹp của môi trường biển, giải trí


- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong những vùng đã được qui định


* Làm thế nào để bảo vệ KBTB


Để bảo vệ và phát triển bền vững KBTB đảo Cồn Cỏ, cần có sự hợp tác của các cơ quan chức năng của tỉnh, các công ty du lịch, các câu lạc bộ lặn, ngư dân, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác. Mỗi người cần phải hiểu và tuân thủ Quy chế khu bảo tồn biển và đặc biệt là:

- Không đánh bắt bằng chất nổ, chất độc, xung điện, nghề giã cào và nghề pha xúc, sử dụng cường độ ánh sáng quá mạnh
- không neo tàu trực tiếp trên rạn san hô, hoặc làm hư hại san hô

- Không khai thác, kinh doanh san hô và những sinh vật biển quí hiếm khác

- Không xả rác, chất thải, nước thải, dầu nhớt xuống biển

No comments:

Post a Comment

Bài đăng phổ biến